Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Bilindiği üzere Acil Durumlar;

“İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar”

olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı yönetmeliğe göre Acil Durum Planı;

“İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı”

olarak tanımlanmıştır.

Aynı zamanda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

“İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.”

Olası Acil Durumlar;

Yangın Acil Durum Planı

Deprem Acil Durum Planı

Parlama ve Patlama Acil Durum Planı

Sabotaj,Terör ve Savaş Acil Durum Planı

Sel ve Su Baskını Acil Durum Planı

Kimyasal Sızıntı Döküntü Acil Durum Planı

Elektrik Çarpması Acil Durum Planı

Elektrik Yanıkları Acil Durum Planı

Kaza – Sağlık Olayları Acil Durum Planı

Travma Acil Durum Planı

Yanık Acil Durum Planı

Zehirlenmeler Acil Durum Planı

Makine-Ekipman Hasarı Acil Durum Planı

olarak özetlenmektedir. Her bir Acil Durum için planlar oluşturularak oluşturulmuş planlar üzerinden Uygulamalı Eğitim ve Tatbikatlar yapılması olası hayati önem arz etmektedir.

Detam OSGB olarak; Tecrübeli İş Sağlığı Güvenliği Profesyonellerimiz ile Siz Değerli Müşterilerimizin İşyerlerinde Acil Bir Durumda yapılması gerekenler, olası Acil Durumlarda alınacak önlemler hakkında çalışanlara Acil Durum Eğitimi, Acil Durum Tatbikat ve Acil Durumlar ile ilgili Teknik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Acil Durum Eğitimi