DETAM Grup olarak;

İş başarısıyla bireysel ve toplumsal sorumluluğun beraber yürüdüğüne inanmaktayız. DETAM, çalışanlarımızın, Hizmet verdiği sektörlerde çalışan MAVİ ve BEYAZ Yakalı Personelin, çocukların, üniversite öğrencilerinin, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre alanında çalışmak isteyenlerin ve bir bütün olarak toplumun bilgisini ve duyarlılığını arttırma amacına yönelik projeler geliştirmektedir.

Çeşitli kamusal yardım ve etkinliklerimiz, en güncel yasalarca belirlenmiş olan, yükümlülükler ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde; sponsorluklar, burslar, her yıl düzenlenen yarışmalar ve verilen ödüller aracılığıyla sanatı ve eğitimi desteklemekteyiz.

Toplumun gelişimine katkıda bulunan etkinliklerimizin yanı sıra; doğal afetler gibi toplumun günlük yaşam koşullarını beklenmedik şekilde değiştiren durumlarda da tüm imkânlarımızı kullanarak çeşitli yardımlarda bulunmaktayız. Bu gibi koşullarda bürokrasiyi bir yana bırakarak gerekli yardımları mümkün olan en kısa zamanda ulaştırmaktayız.

Özellikle 2011 Yılı Van depreminde felaketzedelerimize ve 2014 yılında Maden Kazanın vuku bulduğu SOMA ve ERMENEK kazazedelerine doğru zamanda ve şekilde yardımlarımızı ulaştırabilmiş olmanın mutluluğunu taşımaktayız.

Türkiye’de ve LİBYA, IRAK gibi Orta Doğu ülkeleri ile, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetlerde, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konusundaki Yasal mevzuat düzenlemelerine her zaman katkıda bulunmuş olan DETAM, önümüzdeki yıllarda Yurt dışı ortaklıkları aracılığıyla, Suudi Arabistan ve Arap Emirliklerinde bu tür katkıları sağlamaya ve arttırmaya devam edecektir.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye’deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye, deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.

Biz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında toplumsal kültür oluşturulmasına inanarak, ilk okuldan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışma yapılmasına inanmakta ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde çalışmalar yapmaktayız.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatına ilişkin Bilgimizin hızlı ve etkin bir şekilde işletme sorunlarında kullanılması, çözümlere dönüştürülmesi ve uygulanması başarılarımızın kaynağıdır.

Misyonumuz, müşterilerimizin, Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmaktır.

Bugünkü eğilim ve ihtiyaçları geliştirerek ve yarına taşıyarak Ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve uygulamalarının gelişiminde önemli katkılar sağlamaktayız. Tüm bilgi birikimi ve kaynaklarımızla müşterilerimizin, bu hususta söz sahibi olan Yasal otoritelerin ve insanlığın hizmetindeyiz.