“Kurumsal kimliğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda işletme ve Ülke, Çevre konusunda ise küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir işletme, ülke ve dünyanın yaratılmasına yardım etmektedir”

DETAM GRUP olarak misyonumuz, müşteri beklentilerini, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerde verilmekte olan hizmetleri içerecek mükemmel çözümlerle karşılayarak büyümektir. Biz insanlarımızı, işletmelerimi ve çevremizi korumaya kararlıyız.

 •   Yasalara uyarız.
 •   Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz.
 •   Sağlık ve güvenliği geliştiririz.
 •   İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.
 •   Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.
 •   Taahhütlerimize bağlı kalırız.
 •   Mülkiyete saygılıyız.
 •   Çevrenin korunması için çabalarız.
 •   İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.
 •   Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.
 •   Tutkuluyuz.
 •   Daha ileri gitmek için hevesliyiz.
 •   Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.
 •   Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.
 •   Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.
 •   Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.
 •   Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.
 •   Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

DETAM’ da, 1996 Yılından itibaren devam eden ve hepimizin gurur duyduğu mükemmellik geleneğine sahibiz. Kendimize vizyonumuza dayanan, kıyaslamalarımızla doğruladığımız iddialı hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için tüm çabayı sarf ederiz. Daha yüksek k¢r elde etmek mükemmel yaklaşımın doğal ve arzu edilen sonucudur. Başarının peşindeyiz, daha ileriye gitmeye istekliyiz ve bu konuda disiplinli davranırız. Bu tutku ve inancı,işimize tutku ile bağlanmayı ve mükemmellik yaklaşımımızın kendimize, şirketimize ve paydaşlarımıza getireceği başarılardan emin olmayı gerektirir.

Mükemmellik, aynı zamana piyasadaki en iyi yetenekleri de kendisine çekebilmektir. Bu yetenekleri, yüksek başarı elde eden kişiler olmaları adına gereken becerileri kazanmalarını sağlayarak ve tüm potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatları vererek güçlendiririz. Bu şekilde yüksek performans kültürünü yaşarız. Ayrıca, mükemmellik hem içe hem dışa doğru bakmaktır: Bu müşterilerimizin hizmetler açısından gereksinimlerini en iyi şekilde anlamak ve onların beklentilerini de aşan çözümler ortaya koymaktır. Ayrıca, mükemmellik davranışlarımızı da etkiler. Mükemmel kalite arayışlarında, paydaşlarımızın yanında durarak iş birliği ruhumuzu yansıtırız.

Mükemmellik, sadece bugün yaptığımız işte iyi olmak anlamına gelmez, aynı zamanda sürekli gelişime giden yolu da tanımlamak demektir. Bu yolda daha iyi olmak için var olan süreci her zaman sorgularız.

 • Uygulamaya koyduğumuz etkin ve az maliyetli metod ve yeniliklerle müşterilerimize maliyet avantajı sunarız.
 •   Girişimci davranırız. İş Sağlığı ve Çevre Bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması için gayret sarf ederiz.
 •   Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.
 •   Yetenekli ve geniş görüşlülük sahibiyiz.
 •   Trendleri belirleriz.
 •   Mevcut durumu her zaman sorgularız.