İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlk yardım nedir?

Kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hasta/yaralının hayatının kurtarılması ya da durumunun kötüye gitmesini önleyebilmek için olay yerinde, tıbbi araç gereç olmadan mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

  • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
  • İyileşmeyi kolaylaştırmak

Ülkemizde ve Dünyada basından ve televizyonlardan hemen her gün; sakat kalma, ölüm, ya da bunların sebep olduğu iş gücü kayıpları le ilgili haberler duymaktayız. Bunların nedenlerinden bazıları; kazalara müdahale eden kişilerin ilk yardım uygulamalarını bilmemesi, kazalarda zamanında ya da uygun teknikle bir ilk yardım uygulamasının yapılmamasıdır. Bilinçli ve zamanında yapılmayan ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olabilmektedir.

ilk yardım eğitimleri; hayati tehlikelerin en aza indirgenmesini sağlamakla birlikte, hastalık, kaza, deprem, yangın gibi tehlikeli durumlarda hayat kurtaran bir öneme sahiptir.

İnsan, yaşamı boyunca ve her an, ilk yardım gerektiren durumlarla karşılaşabilir.

Kaza ve ani hastalıklarda, etkili ve bilgili bir ilk yardımla hasta ya da yaralının hastaneye sağ olarak götürülebilmesi sağlanabilir, hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.

Kazalardaki ölümlerin yaklaşık olarak %10’ u ilk beş dakikada, Kazalardaki ölümlerin yaklaşık %50’ si ise ilk yarım saat içinde gerçekleşir.

Kaza yerinde ilkyardımın en kısa sürede, etkin ve bilinçli bir şekilde yapılmasıyla, ölümlerin yüksek bir oranda önleme şansı vardır.

Bazı tehlikeli davranışlardan kaçınılmasının da kişilerin hayatını kurtarabileceği düşüncesiyle, Eğitimlerimizde İlk Yardım uygulamalarında nelerin yapılacağı kadar, nelerin yapılmayacağı üzerinde de durmaktayız. İlk yardımı uygulayacak kişi kaza esnasında, olumsuz etkenleri engelleyerek de hayat kurtarabilmektedir.

Eğitimlerimiz; yetişkin düzeyinde olup, uygulama ağırlıklı olarak, interaktif metotlarla gerçekleştirilmektedir.

İlk yardım eğitimleri; Detam Eğitim Salonlarında verilebilmesi ile birlikte, istenirse yönetmelikte belirtilen koşulların sağlanması durumunda Ankara İL Sağlık Müdürlüğü’nden onay alınarak kurumların kendi bünyesinde de gerçekleştirilebilmektedir.

“Güncelleme İlk Yardım Eğitimi”; 1Gün – (8 Saat);

“Temel İlk Yardım Eğitimi”; 2 Gün – (16 Saat) sürmektedir.