İSG Profesyonellerinin Dikkatine

 

İSG PROFESYONELLERİNİN KATILDIKLARI EĞİTİM, YAYIN VE ETKİNLİKLERİN KREDİLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLANMIŞTIR.

Bu Genelge, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan, mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek eğitim, yayın ve etkinliklerin kredilendirme kriterlerinin usul ve esaslarını içermektedir.

Bu Genelge hükümleri iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine ve diğer sağlık personellerine bir zorunluluk getirmemekte ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki gelişim açısından katkı sağlayacağı ön görülmektedir.

Başvurular için ilave duyuru yapılacak olup, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle İSG-Katip üzerinden alınmaya başlanacaktır.

EK KREDİLENDİRME KRİTERLERİ
DIŞ GENELGE