ISGB ve OSGB ne demek?

İSGB,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre;

“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi” olarak tanımlanmakta ve mevzuatta tanım karşılığı olarak “İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi”

tanımlanmaktadır.

Şirketler kendi bünyelerinde mevzuata uygun olarak sistem ve ekipman kurup çalışanlarının denetimi,koruyucu hizmetleri, eğitim hizmetleri vb mevzuatın amir hüküm olarak belirlediği işlemleri yapabilirler.

OSGB,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” olarak tanımlanmakta ve mevzuatta “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

tanımlanmaktadır.

Şirketler kendi bünyelerinde İSGB kurabilecekleri gibi OSGB’ler vasıtası ile de bahsi geçen hizmetlerin alımını sağlayabilirler.