Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi işyerinizde nelerin insanlara zarar verebileceğinin dikkatle incelenmesidir. Bu şekilde, yeterince önlem alıp almadığınızı, yoksa bu tür zararları önlemek için başka şeyler yapmanız gerekip gerekmediğini tartabilirsiniz. Amaç hiç kimsenin yaralanmamasını ve hasta olmamasını sağlamaktır. Karar vermeniz gereken önemli konular bir tehlikenin önemli olup olmadığı ve riski düşük bir düzeye indirmek için tatmin edici önlemler almış olup olmadığınızdır.

Tehlike zarar verebilecek bir şey anlamına gelir. Risk ise bir kimsenin bir tehlikeden zarar görmesi olasılığıdır ve bu büyük ya da küçük bir olasılık olabilir.

Tehlikeler

  • İşyerinizi dolaşın ve birkaç insana birden zarar verebilecek önemli tehlikeler olup olmadığına bakın.
  • Çalışanlarınıza/temsilcilerine ne düşündüklerini sorun.
  • Üreticilerin talimatlarına ve kaza ve sağlık bozukluğu kayıtlarına bakın.

Kime Nasıl Zarar Gelebilir?

  • Benzer işler yapan insan gruplarını düşünün.
  • En tehlikede olan grupların özellikle üstünde duırun.
  • İşyerinizde sürekli olarak bulunmayan kimseleri(temizlik görevlileri vb.) ve iş faaliyetlerinizin kamuya verebileceği zararları unutmayın.

Ülkemizde risk değerlendirmesi ile ilgili mevzuat çalışması yapılmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.